Solliciteren Log in

Maintec is de beste plek voor vaklieden en leerlingen om banen
in de te vinden.

Afkortingen loonstrook

Sommige afkortingen in je loonstrook spreken voor zich, andere wellicht wat minder. Hierbij een overzicht van alle afkortingen die je terug kunt vinden in je loonstrook.

Burgerservicenummer

Werkloosheidswet

Ziektewet

Zorgverzekeringswet

Wet arbeidsongeschiktheid

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Bijzonder tarief

Loonheffing

Loonheffingskorting

Extraterritoriaal

Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Eigen risico

Sociale verzekeringswet

Werknemer

Werkgever

Deze periode

Cumulatief

De onderstaande afkortingen betreffen reserveringen en de opbouw en opname ervan.

Vakantiedagen

Vakantiedagen wettelijk

Vakantiedagen bovenwettelijk

Feestdagen

Kort verzuim

Tijd voor Tijd

Arbeidsduurverkorting

Vakantiegeld