Disclaimer

De informatie die op deze websites, https://maintec.nl, https://maintecvakschool.nl en https://maintec.net (hierna: "de websites"), wordt verstrekt, is van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, kunnen we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook geven, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de websites of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de websites worden weergegeven.

Het gebruik van informatie of materialen op deze websites is volledig op eigen risico van de gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie die via deze websites beschikbaar worden gesteld, voldoen aan specifieke eisen.

https://maintec.nl, https://maintecvakschool.nl en https://maintec.net kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade, inclusief zonder beperking, indirecte of gevolgschade of verlies, of enige schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze websites.

Via deze websites kunt u linken naar andere websites die niet onder controle staan van , https://maintec.nl, https://maintecvakschool.nl en https://maintec.net. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van eventuele links betekent niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of ondersteunt de standpunten die erin worden uitgedrukt.

Wij doen er alles aan om de websites soepel te laten draaien. Echter, , https://maintec.nl, https://maintecvakschool.nl en https://maintec.net nemen geen verantwoordelijkheid voor en zullen niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de websites vanwege technische problemen die buiten onze controle liggen.

Het gebruik van deze websites en eventuele geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de websites zijn onderworpen aan de wetten van Nederland.