Solliciteren Log in

Maintec is de beste plek voor vaklieden en leerlingen om banen
in de te vinden.

Maatregelen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen Maintec

  • Energie- en waterverbruik wordt bewaakt (of geschat) voor alle locaties en het energieverbruik per medewerker of vierkante meter is vergelijkbaar met een gemiddeld kantoor.
  • Maintec houdt bewust rekening met energielabels bij de keuze voor hun kantoren.
  • TecqGroep heeft de noodzaak onderzocht om energie-audits uit te voeren in samenwerking met Deloitte, maar dit werd niet noodzakelijk geacht.
  • Maintec maakt zoveel mogelijk gebruik van digitale contracten en facturen en prints per persoon worden gemonitord.
  • Maintec heeft verschillende maatregelen genomen om de ecologische voetafdruk van zijn transportactiviteiten te verminderen, zoals bedrijfswagens voorzien van een relatief lage CO2-uitstoot, werknemers motiveren om te carpoolen, en zoveel mogelijk telefonische vergaderingen organiseren.
 Maintec MVO