Log in

Maintec is de beste plek voor vaklieden en leerlingen om banen
in de te vinden.

We kunnen vol trots mededelen dat onze registratie in het Register Normering Flexwonen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) wederom is verlengd. De SNF beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen. De SNF heeft besloten om in 2021 certificering per pand in te voeren en de normen te verscherpen. Dat betekent dat er niet meer steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of huisvesting voldoet aan de eisen, maar dat iedere locatie afzonderlijk wordt gekeurd.

Download SNF registratie