Log in

Maintec is de beste plek voor vaklieden en leerlingen om banen
in de te vinden.

Bij Maintec hechten we er veel waarde aan om een goede werkgever te zijn. Daarom zijn wij afgelopen jaar een samenwerking met het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit NEV aangegaan. De ambitie was om te bouwen aan ultieme werkbeleving en hiermee het verzuim en verloop te optimaliseren. Het NEV biedt hierin een uitgebreide, systemische en wetenschappelijk onderbouwde meting die gebaseerd is op de input van onze medewerkers. Na de uitgebreide meting kregen we in detail uitgetekend in een dashboard informatie over de werkbeleving, cultuur en vitaliteit in de organisatie.

Aan de hand van het dashboard en adviesrapport van het NEV konden we makkelijk de vertaalslag maken naar een actieplan om tot verbetering te komen. In gesprekken met de projectgroep die uit Maintec collega’s bestaat, werken we nog steeds regelmatig en ongoing naar verbetering: wat zeggen de bevindingen van het NEV? Wat kan beter in de werkbeleving? Welke concrete acties moeten we hieraan verbinden? Uiteindelijk met als doel om de wat ‘hardere’ HR output, zoals verzuim, verloop en betrokkenheid te optimaliseren. Op die manier werken we naar een vitaler, mooier en meer betrokken Maintec.

Wil je meer weten over het NEV, klik dan hieronder op het knopje NEV voor de casestudie van Maintec.

NEV casestudie Maintec